Visie & Missie

Onze visie

Mensen opleiden die als theoloog zelfstandig kunnen functioneren vanuit liefde voor God en bewogenheid voor de wereld.

Onze missie

Azusa Services stelt zich ten doel mannen en vrouwen (voorgangers, evangelisten, zendelingen, pastorale en diaconale werkers) verder op te leiden. De volgende kenmerken zijn daarbij uitgangspunten:

  • Het normatieve gezag van de Bijbel.
  • Dienst aan God en mensen, met name binnen kerk, gemeente en zending.
  • Het vormen van studenten tot bewogen christenen, met een openheid naar andersdenkenden.
  • Het bevorderen van een geestelijk leven dat evangelisch is en dat gekenmerkt wordt door de tegenwoordigheid van de Heilige Geest.