Samenwerking

Azusa Services werkt graag samen met diverse partners. In de tijd van onze hogeschool zijn de voordelen van deze samenwerking gebleken. Samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) en overige theologische opleidingen in Nederland heeft de blik op de eigen theologische vooronderstellingen verdiept.

Maar ook samenwerking met het bestuur van de eigen denominatie, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), staat hoog in het vaandel. Leden van de Stichtingsraad, het bestuur van Azusa Services, worden door de ledenvergadering van de VPE (het VPE-Congres) benoemd. De verwachting is dat de komende jaren meer denominaties Azusa Services zullen inschakelen om voor hun leden cursussen te ontwikkelen en aan te bieden.

Samen met de VPE, de afdelingen en de desbetreffende gemeenten, zoekt Azusa Services naar mogelijkheden studenten toe te leiden naar functies binnen de eigen Pinkster- en evangeliegemeenten of daarbuiten.