Medewerkers

Stichtingsraad
De heer R.W. Flach (voorzitter)
De heer P. Grim (penningmeester/secretaris)
De heer S.L. van Deventer
De heer M.W. James

Kantoor
De heer H.J. (Hans) Boef