Historie Azusa

De historie van Azusa omvat ruim veertig jaar. Het ontstaan van de school, de herkomst van de naam Azusa en de plaatsen van vestiging passeren kort de revue.

De historie van Azusa begint in 1967 met de oprichting van de Centrale Pinkster Bijbelschool. De school begon in Den Haag en verhuisde in 1974 naar Scheveningen. Zeist (1979), Lunteren (1990) en Amsterdam (2002) waren vervolgens de vestigingsplaatsen. Sinds het cursusjaar 2010/2011 kunnen studenten op drie plaatsen de opleiding volgen: in Zwolle, Utrecht en Amsterdam.

Azusa begon in 1967 als een driejarige bijbelschool, na een kwart eeuw werd het een vierjarige hbo-dagopleiding met in juli 1993 een erkenning door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Mede in verband met deze erkenning wijzigde in 1997 de naam van de school in Azusa theologische hogeschool.

De naam Azusa

De naam Azusa betekent ‘gezegend wonder’ en is ontleend aan de opwekking die gezien wordt als de geboorteplaats van de huidige pinkster- en charismatische bewegingen. Het verhaal van deze opwekking begint in april 1906 aan de Azusa Street in Los Angeles.  Lees meer over de geschiedenis van de opwekking.

De naam Azusa geeft niet alleen de verbinding aan met onze ‘roots’, maar is ook een aansporing om fris te blijven in het werk van de Heilige Geest. Als hbo-opleiding trekt Azusa studenten uit de breedte van de Pinksterbeweging. De aandacht voor het functioneren van de geestesgaven in combinatie met een hogeschool maakt de opleiding uniek in Nederland.

Verdere groei in Amsterdam

Met wisseldende studentenaantallen is de school (met internaat) gevestigd in een eigen gebouw in Lunteren. De belangstelling neemt toe. Het is niet verwonderlijk dat ook vanuit de academische wereld ten slotte de blik wordt gericht op Azusa. De Vrije Universiteit (VU) nodigt Azusa uit naar Amsterdam te komen. Als de school in 2002 verhuist van Lunteren naar de VU kan de school verder uitgroeien. Dr. Cees van der Laan wordt benoemd aan de VU als hoogleraar Pentecostalisme. Ook het Hollenweger Instituut vindt onderdak bij de VU. Bovendien wordt aan de VU een Engelstalige hbo-afdeling gestart met hulp van docenten vanuit de Assemblies of God.

Groei kent grenzen

Maar groei kent ook grenzen. Studenten lesgeven kost geld, veel geld, dat een niet-rijksbekostigde hbo op de lange duur niet kan opbrengen. De Unie van Baptistengemeenten wil aansluiten om samen met Azusa een deeltijd-hbo te starten. Uiteindelijk wordt onderdak gevonden bij de Christelijke Hogeschool Windesheim waar de eigen (pinkster) identiteit zo veel mogelijk kansen krijgt.

Studenten studeren vanaf de zomer van 2010 in Amsterdam (nog steeds in het VU-gebouw), in Zwolle of Utrecht (deeltijd). De hogeschool van Azusa valt sindsdien formeel onder Windesheim (met een Raad van Advies voor de inbreng van Azusa en Baptisten). Azusa zet zijn dienstverlening aan eigen kring voort onder de naam ‘Azusa Services’. Zie verder onder ‘Opleidingen’.

Meer weten over Pinksteren in Nederland?

Onder de titel ‘Toen de kracht Gods op mij viel’ hebben Cees en Paul van der Laan 100 jaar pinksterbeweging in Nederland (1907 – 2007) beschreven. Uitgeverij Kok, Kampen 2007, ISBN 978 90 435 13890.