Seminarium

Vanuit de Pinksterbeweging wil Azusa Services onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor academisch en hoger beroepsonderwijs. Dit gebeurt met het oog op de academische vorming binnen de Pinksterbeweging en de lokale gemeenten in Nederland. Maar ook om docenten te kunnen opleiden die op hun beurt weer lesgeven aan bijvoorbeeld de hbo-opleiding.

Prof.dr. Cees van der Laan doet onderzoek naar de mogelijkheden om in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeentenen andere partners hiertoe stappen te nemen.

Lees verder over: