In-Church-opleidingen

Met de nieuwe in-Church-opleidingen richt Azusa Services zich op het geven van studies binnen gemeenten. De gemeenteleiding draagt zorg voor de organisatie van enkele praktische zaken, Azusa zorgt voor docenten en inhoud.

Voor wie?
De in-Church-opleidingen zijn bedoeld voor leidinggevenden binnen de gemeenten, zoals voorgangers, oudsten, pastorale werkers en jeugdleiders.

Voorlopig vinden de lessen binnen de gemeente plaats. Azusa Services onderzoekt momenteel de mogelijkheden van leren op afstand met behulp van internet en e-mail, al dan niet ondersteund door studieweekends.

Meer weten?
Azusa Services begint in het najaar van 2011 met de eerste in-Church-opleiding. Iets voor uw gemeente? Stuur een e-mail naar services@azusa.nl of bel 06 – 81871007.

Lees verder over: