Internationaal

Azusa Services wil komen tot een aanbod van cursussen en seminars aan internationale kerken (migrantenkerken) en andere belangstellenden. In samenwerking met andere aanbieders van onderwijs en training worden de lessen in het Engels (of in andere talen) gegeven.

Planning
De verwachting is dat in het najaar van 2011 een start wordt gemaakt met een eerste aanbod.

Lees verder over: