Opleidingen

Azusa Services verzorgt diverse opleidingen voor voorgangers, evangelisten, zendelingen, pastorale en diaconale werkers. 

Lees verder over: