Azusa Street in 1906

Azusa betekent ‘gezegend wonder’ en is ontleend aan de opwekking die gezien wordt als de geboorteplaats van de huidige pinkster- en charismatische bewegingen. Het verhaal van deze opwekking volgt hieronder.

Opwekking in 1906
In april 1906 begint aan de Azusa Street te Los Angeles onder leiding van William J. Seymour een opwekking die drie jaar zou duren en tienduizenden gelovigen over de hele wereld zou inspireren om meer van Gods Geest te verwachten. Tijdens 10 dagen van vasten ontvangen een aantal leden van een gebedskring de Heilige Geest en spreken in tongen. Er is grote blijdschap en er gebeuren wonderlijke dingen. De kleine gebedskring breidt snel uit. In een zwarte woonwijk wordt een vervallen houten gebouw gehuurd. Planken op kisten bieden plaats aan 100 mensen. Twee houten schoenenkisten afgedekt met een laken vormen de preekstoel. Vanaf 14 april worden hier, in de Azusa Street, samenkomsten gehouden.

Internationale aandacht
Een vooraanstaande rabbi komt tot bekering en nodigt een journalist uit van de Los Angeles Times. Op 17 april hoort deze journalist iemand profeteren dat er een grote ramp over de stad zal komen, tenzij de bewoners zich bekeren. De volgende ochtend verschijnt een sensationeel en spottend verslag op de voorpagina van de Los Angeles Times met vermelding van de profetie. Dezelfde dag treft een geweldige aardbeving de stad San Francisco. Driekwart van de bevolking wordt dakloos. De schokken zijn tot in Los Angeles te voelen. Drommen mensen stromen naar de Azusa Street. De Geest van God werkt zo machtig, dat nieuwsgierigen op straat, nog voordat zij het gebouw betreden, tot bekering komen. Driemaal daags worden samenkomsten gehouden. De opwekking krijgt internationale aandacht. Vele zendelingen gaan uit.

In Nederland
Seymour geeft een blad uit, The Apostolic Faith, dat in grote oplagen wereldwijd wordt verspreid. Het is door dit blad dat een kleine gebedskring in Amsterdam onder leiding van het echtpaar Polman hoort van de doop met de Heilige Geest. Zij beginnen hiervoor te bidden. God verhoort en zo ontstaat de pinksterbeweging in Nederland. De meeste hedendaagse pinkstergroeperingen die in deze dagen zijn ontstaan, zijn direct of indirect door Azusa Street beïnvloed. Voor Seymour is het wegvallen van het rassenonderscheid het belangrijkste werk van de Heilige Geest in de opwekking. Hij wijst hiermee op de sociale relevantie van Pinksteren. Als de Heilige Geest valt, brengt dat verandering. De Heilige Geest is geen luxe, iets of iemand om mee te pronken. De Heilige Geest vernieuwt van binnenuit.

-terug naar Geschiedenis van Azusa-